Wegwijzer en Aanvullende diensten

 

Wegwijzer

Wij vinden het belangrijk dat u als familie of mantelzorger ook weet hoe zaken zijn geregeld in ons woonzorgcentrum.

In  de wegwijzer >> staat - op alfabetische volgorde - uitgebreide informatie over ‘Het wonen in woonzorgcentrum Sint Joseph’. Is iets niet duidelijk of hebt u nog aanvullende vragen, dan kunt u altijd terecht bij één van onze medewerkers.

 

Aanvullende diensten en prijslijst

De bewoners bij Beweging 3.0 kunnen aanvullende diensten afnemen. Deze diensten worden niet vergoed vanuit de Wlz en worden vanuit Beweging 3.0 aangeboden als aanvulling op de zorgverlening die de bewoner ontvangt.

Beschrijving aanvullende diensten (PDF) >> 

Prijslijst aanvullende diensten met verblijf (PDF, september 2018) >>

 

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door de veranderende aard van wet- en regelgeving en de intrinsieke risico's van elektronische communicatie kunnen er vertragingen, gebreken of ander onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie. Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kunnen wij niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.