Waardigheid en Trots

Vanaf 2016 is er een aanvullend budget door staatssecretaris van Rijn vrijgemaakt voor het project Waardigheid en Trots. Het project heeft als doel de klant in de zorg centraal te stellen. Een van de onderdelen van het project is Zinvolle Daginvulling, waar per locatie een werkgroep mee aan de slag is gegaan. Daarbij is het een voorwaarde, dat de Cliëntenraad als vertegenwoordigers van de bewoners, akkoord gaat met de voorstellen.

 

In gesprek met bewoners, familie, vrijwilligers en collega’s gaan we op zoek naar dagbesteding die aansluit bij de wensen en mogelijkheden van elke bewoner. Een eerste inventarisatie hebben we hiervoor onder vrijwel alle bewoners gedaan, maar het zal elk zorgleefplanoverleg opnieuw op de agenda staan, en ook tussendoor horen we graag de nieuwste wensen. Dit hoeft niet enkel te bestaan uit traditionele activiteiten in groepsverband, maar kan juist ook individueel worden vormgegeven. Wij kijken naar materialen die nodig zijn en hoe we begeleiding door een professional of een vrijwilliger of familielid tot stand kunnen brengen.

 

Tot nu toe heeft dit het volgende opgeleverd:

Aanschaf van kerstversiering

Een mooie aankleding van de ruimtes tijdens de feestdagen roept bij veel bewoners mooie herinneringen op en draagt bij aan het gevoel van geborgenheid en welzijn. Ook bezoek mag zich thuis voelen op St. Joseph, zeker tijdens de feestdagen.

Aanschaf van I-pads

Ook voor mensen die niet zijn opgegroeid met digitale faciliteiten zijn er prachtige, eenvoudige toepassingen waarmee het gevoel van welbevinden kan worden vergroot. Denk aan speciale app’s voor mensen met dementie, aan de vrijwel eindeloze keuze aan filmpjes en muziek die beschikbaar komt, voor ieder wat wils, aan het laagdrempelig contact dat we kunnen maken met familieleden die verder weg wonen. De medewerkers zijn de mogelijkheden samen met de bewoners aan het uitproberen. Zij horen graag van bewoners en familieleden nog meer over hun interesses, en nodigen u van harte uit om ook zelf met deze faciliteiten aan de slag te gaan in overleg met de medewerkers.

Voor 2017 hebben we onder andere op het programma:

Mogelijkheden om eropuit te gaan voor bewoners vergroten

Hiervoor zullen een warme, waterdichte deken, een extra accu en een EHBO koffer voor onderweg voor de riksja worden aangeschaft. Daarnaast willen we op de kortst mogelijke termijn een wekelijkse wandelclub opstarten. Wandelen is een wens die bij vele bewoners genoemd werd tijdens de gesprekken die we in het begin van het project hebben gevoerd. We hebben hiervoor nog wel dringend behoefte aan een aantal enthousiaste vrijwilligers! En omdat we zien dat onze groep vrijwilligers ouder wordt, onderzoeken we ook de mogelijkheid om het begeleiden met wandelen lichter te maken met elektrische duwondersteuning aan een rolstoel.

Beschutting tegen regen en wind plaatsen bij enkele tuinbankjes

Bewoners zoeken de buitenlucht en elkaars gezelschap graag op in voorjaar, zomer en najaar. Met enige beschutting zal het op meer dagen mogelijk zijn om prettig buiten te zitten.

Een op een activiteiten of uitstapjes met bewoner

Per bewoner is een bedrag van 100 euro vrijgemaakt om geheel naar eigen behoefte een activiteit te doen. Waar mogelijk en gewenst begeleid door hun eigen naaste, kan elke bewoner een uitstapje maken. Ook is het mogelijk een activiteit binnenshuis te doen voor degenen die minder mobiel zijn of vanwege cognitieve beperkingen weinig meerwaarde hebben aan een activiteit buitenshuis.

 

Een en ander is niet te organiseren zonder de bijdrage van enthousiaste vrijwilligers en mantelzorgers. Wij nodigen u dan ook van harte uit om ons hierbij te helpen. Heeft u leuke ideeën en/of zin om iets te betekenen in de uitvoering van de wensen? Laat het ons gerust weten!

 

Els Turk