Bewonersblad

 

"De wandelgang"is het huismagazine van Sint Joseph. De redactie van "De Wandelgang"stimuleert bewoners, familie, personeel, vrijwilligers en omwonenden van Sint Joseph om zelf een bijdrage aan het blad te leveren. Daardoor is het echt een blad voor iedereen die betrokken is bij Sint Joseph.

In "De Wandelgang"vindt u onder andere reportages, interviews, informatie, humoristische stukjes, fotoreportages, eisverhalen, toelichting op  historische achtergronden en pastorale overdenkingen.

Kopij kunt u bij de receptie inleveren voor de eerste dag van de maand waarin het blad verschijnt. U kunt het ook sturen via email: wandelgang@beweging3.nl Het huisblad wordt verspreid onder bewoners van Sint Joseph en de aanleunbewoners. Belangstellenden en vrijwilligers kunnen het blad afhalen bij de receptie.

"De Wandelgang" verschijnt per kwartaal, in de maanden januari, april, juli en oktober.